Infolinia +48 42 636 53 52, +48 42 633 35 55
  • Polecane:
  • POLSKA
  • MAURITIUS
  • KARAIBY
  • MALEDIWY
  • CZECHY
  • CHORWACJA
  • WŁOCHY
  • TAJLANDIA
  • GRECJA

Pielgrzymka do Włoch

Włochy
Ta oferta nie ma aktualnie terminów. Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą - skontaktuj się z nami - przygotujemy listę możliwych terminów i odpowiemy na Twoje pytania.

Szczegóły oferty

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie i przelot do Rzymu. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie w hotelu, przejazd do Watykanu i zwiedzanie Bazyliki św. Piotra i Placu św. Piotra. Następnie zwiedzanie Rzymu. Zobaczymy miedzy innymi zabytki Rzymu barokowego, takie jak Plac Navona, Plac Hiszpański z przepięknymi barokowymi schodami oraz Fontannę Di Trevi, która uważana jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej imponujących włoskich budowli wodnych. Na koniec będziemy mieli okazję podziwiać Panteon – świątynię wszystkich bogów. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie bazylik papieskich: Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika św. Jana na Lateranie, Bazylika Santa Maria Maggiore. Bazyliki papieskie w Rzymie, nazywane też większymi lub patriarchalnymi to bazyliki, nad którymi bezpośrednie zwierzchnictwo sprawuje ojciec święty. Wewnątrz znajduje się tron i ołtarz zarezerwowany specjalnie dla papieża lub upoważnionego prałata. Następnie zwiedzanie Rzymu Antycznego – Plac Wenecki, Kolumna Trajana, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum (z zewnątrz). Powrót do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Pietrelciny – miejsca narodzin i młodości Ojca Pio. Zobaczymy Plac Zwiastowania, dom rodzinny Świętego, Kościół Św. Anny, w którym został ochrzczony, „wieżyczkę”, gdzie spędzał wiele godzin na nauce, Kościół Matki Bożej Anielskiej, w którym przez sześć lat po święceniach pełnił kapłańską posługę. Przejdziemy także pod drzewo na Piana Romana, pod którym otrzymał pierwsze, niewidzialne stygmaty. Przejazd do Monte San Angelo – miejsca, które dało początek kultowi św. Michała Archanioła. Nawiedzimy Sanktuarium św. Michała Archanioła, którego kustoszami od 1996 roku są polscy księża Michaelici. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Śniadanie w hotelu, Zwiedzanie San Giovanni Rotondo – miasta Ojca Pio da Pietrelcina – stygmatyka, mistyka i świętego kościoła katolickiego. Urodził się on tu w 1887 roku. W 1918 roku podczas modlitwy na chórze kościelnym pojawiły się po raz pierwszy stygmaty na jego dłoniach, stopach i boku. Rocznie zakonnik dostawał kilka tysięcy listów z prośbami o modlitwę i wstawiennictwo. Znana jest też prośba Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, która dotyczyła jego znajomej, mieszkającej w Polsce, chorej na raka, i która została wysłuchana. Jednak największym dziełem Ojca Pio była budowa potężnego szpitala dla ubogich, nazwanego "Dom ulgi w cierpieniu". Odwiedzimy między innymi Stary Kościół, kościółek antyczny, gdzie msze święte sprawował O. Pio, zejdziemy do krypty oraz zobaczymy klasztor OO. Kapucynów wraz z celą św. Ojca Pio.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd na Bari. Krótkie zwiedzanie miasta ze słynną Bazyliką San Nicola, w której spoczywają relikwie Św. Mikołaja, patrona miasta. W kościele znajduje się nagrobek z 1593 roku królowej Polski Bony – zony Zygmunta Starego. Sarkofag zdobi rzeźba przedstawiająca klęczącą Bonę w schyłkowych latach jej życia. Następnie udamy się do Alberobello. Zwiedzimy miasteczko z unikatowymi domami budowanymi w stylu trulli (podstawa w kształcie koła oraz stożkowe dachy kryte kamiennym łupkiem), z których słynie region i które wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Sorrento na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Neapolu. Panoramiczne zwiedzanie miasta. Zobaczymy Zamek Nowy, galerię Umberto I, katedrę św. Januarego – patrona miasta. Czas wolny na Piazza Plebiscito ze wspaniałym widokiem na Wezuwiusz, i Zatokę Neapolitańską. Dla chętnych przeprawa promowa na Capri. Spacer wśród uliczek i sklepików z miejscowymi wyrobami poprzez ogrody Augusta wraz z tarasem widokowym. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd do Pompei – miasta, które 24 sierpnia 79 r. zostało zasypane na kilkanaście stuleci ponad pięciometrową warstwą pyłu wulkanicznego, który zachował obraz starożytnych Pompei sprzed katastrofy. Zwiedzając Pompeje zobaczymy liczne świątynie, fora, teatr oraz domy mieszkalne. Nawiedzimy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, którego konsekracja nastąpiła w 1892 r. Już dwa lata później sanktuarium zostało wyniesione do rangi bazyliki mniejszej, a 4 maja 1901 r. papież Leon XIII ogłosił świątynię Sanktuarium Papieskim. Następnie, przy sprzyjających warunkach, udamy się na Wezuwiusz (dla chętnych). Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Przelot do Polski. Transfer do miejsca zbiórki.

cena zawiera

przelot Warszawa-Rzym-Warszawa, transfery klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard), wyżywienie 2 x dziennie, opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), pamiątki (chusty, przypinki), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż.

cena nie zawiera

OBLIGATORYJNYCH KOSZTÓW PROGRAMOWYCH: przewodników lokalnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie – około 110 euro/osoba, napojów do kolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.

uwagi

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 500 zł
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 2,5% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP).
5. Kurs EUR przyjęty do kalkulacji 4,3 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PKO SA.
6. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
7. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego.


UBEZPIECZENIE ZAWARTE W OFERCIE:
· Europa Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 40% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO


Istnieje możliwość zakupu Gwarancji Niezmienności Ceny, kwota zależna jest od kosztu imprezy (na osobę). Gwarancja oznacza, że cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie do dnia wyjazdu (dotyczy wzrostu kursu walut). Gwarancja nie dotyczy sytuacji zmian w rezerwacji na życzenie klienta, które skutkują zmianą ceny świadczeń na umowie. Informację o zakupie Gwarancji Niezmienności Ceny należy zgłosić i opłacić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Do 3500 zł/osoba - 65 zł/osoba
3501 do 6000 zł/osoba - 100 zł/osoba
Od 6001 do 9000 zł/osoba - 170 zł/osoba
Powyżej 9000 zł/osoba - 250 zł/osoba

Włochy

COVID-2019:
• do 9.12 brak obostrzeń, obowiązek przedstawienia autodeklaracji
• 10.12-20.12 obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; w razie braku testu obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie
• 21.12-06.01 obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie
• 07.01- 15.01 obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; chyba, że przebywało się na terytorium Polski w dniach 21.12-06.01, wtedy również przyjeżdżając do Włoch należy poddać się 14-dniowej kwarantannie.

1. Ograniczenia transportowe dla regionu Sycylii:
Osoby wjeżdżające na Sycylię są zobligowane zarejestrować pobyt za pośrednictwem aplikacji „Bezpieczna Sycylia” (Sicilia Sicura) lub też poprzez przygotowaną w tym celu stronę internetową.
Od 30 września do 30 października br. osoby wjeżdżające na Sycylię są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 72 godzin przed wjazdem na terytorium Sycylii. W przypadku braku takiego zaświadczenia należy poddać się testowi w momencie przybycia na lotnisko lub do portu. Należy liczyć się z długim czasem oczekiwania na wykonanie testu na lotnisku lub w porcie.

Szczegółowe informacje:
www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

2. Ograniczenia transportowe dla regionu Sardynii:
Aktualnie dla obywateli polskich nie ma wymogu zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na COVID-19 nie ma obowiązku kwarantanny.
SARDYNIA: Informujemy, że każdy podróżny udający się na Sardynię ma obowiązek wypełnić formularz PLF, znajdujący się na stronie: https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init
Po wypełnieniu formularza i weryfikacji danych podróżni otrzymają kod QR, który obowiązkowo należy okazać zarówno na lotnisku wylotowych jak i docelowym w formie wydrukowanej lub elektronicznej (w telefonie). W przeciwnym wypadku, turyści poddani zostaną obowiązkowemu testowi na Covid19 na własny koszt.

Ze względu na zmienną sytuację dotyczącą warunków wjazdu do poszczególnych krajów (wymagań wizowych, testów Covid-19 itd.) prosimy o zweryfikowanie tych warunków przed dokonaniem rezerwacji wyjazdu. Zachęcamy również do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego przed wyjazdem za granicę. Aktualne informacje na temat sytuacji w danym kraju, znajdują się na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami

+48 42 633 35 55 + 48 22 622 82 96
+48 42 636 53 52 +48 42 633 35 55
Pn - Pt 10.00 - 18.00 So 10.00 - 16.00